ข้อกำหนดและเงื่อนไข

โปรดทำการอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ด้วยความรอบคอบที่สุด เนื่องจากบริการเว็บไซต์ของเรานั้นอยู่ภายใต้การยอมรับของคุณเกี่ยวกับข้อความต่อไปนี้:

เมื่อคุณทำการสมัครสมาชิกเพื่อใช้บริการ ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆหรือเรียกดูเว็บไซต์ คุณยอมรับว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วและพร้อมที่จะยอมรับทำความเข้าใจตามข้อความด้านล่างนี้

ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ “คุณ”, “ของคุณ” และ “ผู้ใช้งาน” จะหมายถึงผู้ใช้งานปลายทางและในส่วนของ “เรา”, “ของเรา” และ “บริษัท” จะหมายถึง newmovie-thai.com ข้อกำหนดการใช้งานต่อไปนี้ใช้กับผู้ใช้งานทั้งหมดของ www.newmovie-thai.comและเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง โดเมนย่อย เวอร์ชันอุปกรณ์เคลื่อนที่ บริการที่เกี่ยวข้องซึ่งดำเนินการโดย “บริษัท”

“เรา” สามารถเพิ่มหรือลบข้อความใดๆ พร้อมทั้งสามารถทำการปรับปรุงใดๆ ในนโยบายนี้ได้โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายเราแต่เพียงผู้เดียว ผู้ใช้งานมีหน้าที่ตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เป็นระยะเพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับเวอร์ชันที่ได้รับการปรับปรุงเนื่องจากการใช้งานจะเป็นไปตามเวอร์ชันล่าสุด

  1. อายุผู้ใช้งาน: ผู้ใช้งานเว็บไซต์ต้องมีอายุอย่างน้อย 16 ปี ถึงจะชมรายการต่างๆได้ ในขณะที่บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี อาจสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาได้ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้ปกครองตามกฎหมายเท่านั้น
  2. การเปลี่ยนแปลงเนื้อหา: newmovie-thai.com ขอสงวนสิทธิ์ในการลบ ระงับ หรือยุติภาพยนตร์หรือวิดีโอซีรีส์ใดๆ เมื่อใดก็ได้ โดยสามารถเปลี่ยนแปลงและแก้ไขวิดีโอได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อาจมีการชี้แจงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของผู้ใช้งานหรือไม่ก็ได้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว
  1. 3. การเข้าถึงเนื้อหา:

(i) บริษัทให้สิทธิ์ที่ไม่ผูกขาด เพิกถอนได้ และไม่สามารถถ่ายโอนได้แก่คุณในการเข้าถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์ แคตตาล็อก หรือเนื้อหาอื่นใดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้:

ก) คุณสามารถเข้าถึงเนื้อหาบนเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวและเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลภายในเท่านั้น

ข) คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเนื้อหาบนเว็บไซต์ได้แต่อย่างใด

(ii) การออกแบบ เค้าโครง และรูปลักษณ์ของเว็บไซต์ได้รับการคุ้มครองภายใต้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา ดังนั้นทางเราไม่อนุญาตให้มีการคัดลอกเว็บไซต์นี้

  1. ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า: เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ลิขสิทธิ์และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในเนื้อหาทั้งหมดที่นำเสนอบนไซต์ยกเว้นเสียง วิดีโอ หรือภาพกราฟิกที่มีเนื้อหาเครื่องหมายการค้า และโลโก้ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินของnewmovie-thai.comบริษัทแม่ บริษัทในเครือและภาคีของ newmovie-thai.comและได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายแห่งประเทศอินเดียที่ใช้บังคับ ผู้ใช้งานตกลงที่จะไม่ใช้เทคนิคการจัดเฟรมใดๆ เพื่อจับภาพเครื่องหมายการค้าโลโก้ข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ใดๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์newmovie-thai.com
  2. ข้อจำกัดความรับผิดชอบเกี่ยวกับเนื้อหาที่ไม่ใช่ของบริษัท: เมื่อใช้งานเว็บไซต์ คุณจะพบกับข้อมูลที่ไม่ใช่ของบริษัทเนื่องจากnewmovie-thai.com ไม่ได้เป็นผู้พัฒนาทางด้านภาพยนตร์และทางด้านรายการต่างๆ ขึ้น โดยจะมีการรวบรวมเนื้อหาจากแหล่งที่มาต่างๆ และอัพโหลดลงในเว็บไซต์เพื่อความบันเทิงส่วนบุคคลและเราจะไม่แสดงความรับผิดชอบใดๆ

สำหรับเนื้อหาที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสมที่เป็นการล่วงละเมิด หรือเป็นที่น่ารังเกียจ บริษัทไม่รับรองในเนื้อหา หรือการชี้แนะ หรือคำแนะนำที่ไม่ใช่ของบริษัทใดๆ ที่แสดงไว้ในที่นี้

ไม่ว่าในกรณีใดๆ บริษัทจะไม่รับผิดหรือรับผิดชอบต่อความสูญเสียและความเสียหายหรือสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ใดๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้งานข้อมูลที่ไม่ใช่ของบริษัทดังกล่าว